1. júla 2020:

: Otvorenie

Skupina :

: Registrácia – skupina 

 

 

 

2. júla 2020:

Skupina :

8.00 – 8.20: Registrácia – skupina 

: Obedňajšia prestávka

: Výsledky – skupina 

3. júla 2020:

8.00 – 8.20: Registrácia – skupina

: Výsledky – skupina