Uzávierka prihlášok na súťaž: 30. 04. 2021

Súťaž sa uskutoční prostredníctvom nahratých videí uverejnených na www.youtube.com z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie. 

Visegrad Guitar Competition je určená pre mladých gitaristov v piatich vekových kategóriách.

Najlepší účastníci budú ocenení hodnotnými cenami. Všetci účastníci obdržia diplomy v digitálnej forme.