1. až 3. júla 2020

Termín súťaže sa odkladá na neurčito pre korona vírus.

Vyšehradská gitarová súťaž je súťaž pre mladých gitaristov. Chceme im dať možnosť porovnať svoju umeleckú úroveň s hudobníkmi z krajín Vyšehradskej štvorky a aj ostatných krajín. Súťažiť sa bude v troch sólových vekových skupinách (mladší ako 14 rokov, 15 až 19 rokov a 20 až 25 rokov) a dvoch vekových skupinách pre komorné súbory (do 19 rokov a viac ako 20 rokov). Organizátorom súťaže sú Miriam Rodriguez Brüllová, prominentná gitaristka a pedagóg, ako aj Petr Matoušek, popredný luthier. Miriam Rodriguez Brüllová je umeleckou riaditeľkou a predsedkyňou poroty súťaže.

Súťaž sa uskutoční v spoločenskej sále mesta Modra na Súkeníckej ulici č. 4.

Najúspešnejší účastníci súťaže získajú veľmi hodnotné ceny – koncertné a majstrovské gitary, luxusné gitarové púzdra a ďalšie hodnotné ceny.

Po skončení súťaže mladí hudobníci budú mať príležitosť zúčastniť sa aj na Vyšehradskej hudobnej akadémii, ktorá sa bude konať hneď nasledujúci týždeň pod vedením popredných pedagógov tiež v Modre (http://musicmasterclass.sk/).