Bratislavská gitarová súťaž je nová súťaž pre mladých gitaristov. Chceme, aby si otvorili príležitosť preukázať svoju hudobnú úroveň v porovnaní s rovnakými vekovými hudobníkmi z celého sveta. Rozhodli sme sa začať s tromi samostatnými vekovými skupinami a dvoma vekovými skupinami pre komorné hudobné súbory. Samostatné vekové skupiny sú mladšie ako 14 rokov, 15 až 19 rokov a 20 až 25 rokov. Súbory sú rozdelené do dvoch skupín – do 19 rokov a viac ako 20 rokov. Dôraz sa kladie nielen na sólovú hru, ale aj na komornú hudbu. Organizátorom súťaže sú Miriam Rodriguez Brüllová, prominentný gitarista a pedagóg a Petr Matoušek, vynikajúci luthier. Miriam Rodriguez Brüllová je umeleckým riaditeľom a predsedom poroty súťaže.

Súťaž sa uskutoční v luxusnom hoteli Tatra, kde budú konkurenti schopní zostať za veľmi vysokú cenu.

Po skončení súťaže mladí hudobníci budú mať príležitosť zúčastniť sa na majstrovských hodinách, ktoré sa budú konať nasledujúci týždeň pod vedením vedúcich pedagógov v krásnom prostredí neďaleko Bratislavy (http://musicmasterclass.sk/).