Kategórie:

• sólisti,

• zoskupenia (akékoľvek komorné zoskupenie v ktorom účinkuje aspoň jeden gitarista).

Súťaž prebehne jednokolovo vo všetkých kategóriách.

Celkový maximálny počet súťažiacich je 50. Výber sa uskutoční na základe termínu prihlášok (skôr prihlásení majú väčšiu šancu na účasť).

Vekové kategórie a program:

Sólisti:

• Skupina A – rok narodenia: 2006 a neskôr / 6 až 8 minút

• Skupina B – rok narodenia: 2001 – 2005 / 10 až 12 minút

• Skupina C – rok narodenia: 1995 – 2000 / 12 až 15 minút

Voľný program najmenej z dvoch rôznych období predvedený spamäti. 

Zoskupenia:

• Skupina D– rok narodenia: 2001 a neskôr / 8 až 10 minút

• Skupina E – rok narodenia: 2000 a skôr / 10 až 12 minút

Voľný program podľa vlastného výberu.

• Zúčastniť sa môžu hudobníci všetkých krajín v stanovených vekových kategóriách.

• Zmena nahláseného programu je možná len do konečného termínu prihlášok.

• Súťažiaci, ktorí sa chcú odhlásiť zo súťaže by to mali včas oznámiť organizátorovi. Registračný poplatok je nevratný.

• Organizátor súťaže má exkluzívne právo na nahrávanie, rozhlasové a televízne prenosy zo súťaže ako aj na použitie všetkých materiálov týkajúcich sa súťaže (mená, fotografie atď).

• Súťažiaci v sólových kategóriách musia predniesť skladby spamäti a dodržať časové limity v daných skupinách.

• Víťazi jednotlivých vekových skupín sa nemôžu zúčastniť na súťaži v ďalšom roku v rovnakej vekovej skupine.

• Prihláška na súťaž sa automaticky považuje za súhlas s pravidlami súťaže.

Pre prihlásenie sa a ďalšie informácie navštívte www.bratislavaguitarcompetition.eu

Prihláška sa vypĺňa on-line na: http://www.bratislavaguitarcompetition.eu alebo sa pošle na e-mail: ergon@ergon.sk spolu s oskenovaným potvrdením o bankovom prevode registračného poplatku.

• Konečný termín prihlášok a úhrady registračného poplatku je 31. mája 2020.

Registračné poplatky:

Sólisti: 70 € (zľava 10 € pri platbe do 31. 3. 2020)

Zoskupenia: 70 € + 10 € za každého člena zoskupenia  (zľava 20 € pri platbe do 31. 3. 2020)

Voľný vstup na súťaž a koncert pre súťažiacich i sprevádzajúce osoby.

Odporúčame zarezervovať si ubytovanie čo najskôr priamo v Modre alebo v okolí (Pezinok, …).

Registračný poplatok musí byť uhradený do 31. mája 2020 bankovým prevodom na účet organizátora:

Príjemca: Ergon Art

Číslo účtu (IBAN): SK24 7500 0000 0040 0391 0227

Banka: ČSOB Bratislava

Swift: CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia súťažiaceho (rrrrmmdd)

Bankové poplatky znáša platiteľ.

Registračný poplatok je nevratný.