PRAVIDLÁ A POPLATKY

/PRAVIDLÁ A POPLATKY
PRAVIDLÁ A POPLATKY2018-06-08T19:59:38+00:00

Kategórie:

• sólisti,

• zoskupenia (akékoľvek komorné zoskupenie v ktorom účinkuje aspoň jeden gitarista).

Súťaž prebehne jednokolovo vo všetkých kategóriách.

Vekové kategórie a program:

Sólisti:

• Skupina A – rok narodenia: 2004 a neskôr / 6 až 8 minút

• Skupina B – rok narodenia: 1999 – 2003 / 10 až 12 minút

• Skupina C – rok narodenia: 1993 – 1998 / 12 až 15 minút

Voľný program najmenej z dvoch rôznych období predvedený spamäti. 

Zoskupenia:

• Skupina D– rok narodenia: 1999 a neskôr / 8 až 10 minút

• Skupina E – rok narodenia: 1998 a skôr / 10 až 12 minút

Voľný program podľa vlastného výberu.

• Zúčastniť sa môžu hudobníci všetkých krajín v stanovených vekových kategóriách.

• Zmena nahláseného programu je možná len do konečného termínu prihlášok.

• Súťažiaci, ktorí sa chcú odhlásiť zo súťaže by to mali včas oznámiť organizátorovi. Registračný poplatok je nevratný.

• Organizátor súťaže má exkluzívne právo na nahrávanie, rozhlasové a televízne prenosy zo súťaže ako aj na použitie všetkých materiálov týkajúcich sa súťaže (mená, fotografie atď).

• Súťažiaci v sólových kategóriách musia predniesť skladby spamäti a dodržať časové limity v daných skupinách.

• Víťazi jednotlivých vekových skupín sa nemôžu zúčastniť na súťaži v ďalšom roku v rovnakej vekovej skupine.

• Prihláška na súťaž sa automaticky považuje za súhlas s pravidlami súťaže.

Pre prihlásenie sa a ďalšie informácie navštívte www.bratislavaguitarcompetition.eu

Prihláška sa vypĺňa on-line na: http://www.bratislavaguitarcompetition.eu alebo sa pošle na e-mail: ergon@ergon.sk spolu s oskenovaným potvrdením o bankovom prevode registračného poplatku.

• Konečný termín prihlášok a úhrady registračného poplatku je 31. mája 2018.

Registračné poplatky:

Sólisti: 70 €

Zoskupenia: 70 € + 10 € za každého člena zoskupenia

Voľný vstup na súťaž a koncert pre súťažiacich i sprevádzajúce osoby.

Ubytovanie a strava – špeciálne ceny:

2 noci (29. 06. 2018 / 01. 07. 2018) v štvorhiezdičkovom Hoteli Tatra, http://www.hoteltatra.sk/ (súčasne miesto konania súťaže):

jednolôžková izba vrátene raňajok: 56 € + 1,70 € (mestský poplatok)/noc

dvojlôžková izba vrátene raňajok: 65 € + 3,40 € (mestský poplatok)/noc

trojlôžková izba vrátene raňajok: 83 € + 5,10 € (mestský poplatok)/noc

Táto špeciálna cena je platná len pri objednaní hotelu prostredníctvom e-mailu: rezervacie@hoteltatra.sk s poznámkou “Bratislava Guitar Competition”.

Strava (treba objednať vopred):

obed (polievka + hlavné jedlo): 9,90 €, večera (predjedlo + hlavné jedlo): 9,90 €

Registračný poplatok musí byť uhradený do 31. mája 2018 bankovým prevodom na účet organizátora:

Príjemca: Ergon Art

Číslo účtu (IBAN): SK24 7500 0000 0040 0391 0227

Banka: ČSOB Bratislava

Swift: CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia súťažiaceho (rrrrmmdd)

Bankové poplatky znáša platiteľ.

Registračný poplatok je nevratný.