• Porota zložená zo štyroch členov, volených organizátorom.

• Člen poroty nemá právo hlasovať za svojho študenta alebo bývalého študenta (v posledných dvoch rokoch).

• Porota má právo ukončiť výkonnosť pretekára, ak to považuje za potrebné.

• Rozhodnutia poroty sú konečné a nesporné.

MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ
MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ Slovensko, predseda
PETR SAIDL
PETR SAIDLČeská republika
BORBALA SERES
BORBALA SERES Maďarsko
MICHAŁ NAGY
MICHAŁ NAGY Poľsko